Thay đổi mã vùng điện thoại cố định 2017 - Và hướng xử lý - SENBACSENBAC

Mã vùng điện thoại cố định 2018

Mã vùng điện thoại cố định 2018

Thay đổi mã vùng điện thoại cố định và hướng xử lý

Mã vùng điện thoại cố định là mã vùng theo quy định của quốc gia về số cố định.
Thay đổi mã vùng điện thoại cố định là quyết định dựa theo Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra vào ngày 21/11.

THAY ĐỔI MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH MỚI

Theo danh sách chuyển mã vùng điện thoại mới dựa theo Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra vào ngày 21/11, tiến trình chuyển danh sách mã vùng điện thoại cố định nhằm giải quyết những tồn đọng và phát sinh liên quan đến dịch vụ số điện thoại cố định và di động hiện nay, đặc biệt hơn hết là những tính toán lâu dài về mặt lợi ích sẽ được khởi động từ T2/2017 và phân thành ba giai đoạn lớn.

thay doi ma vung dien thoai

CÁC GIAI ĐOẠN THAY ĐỔI MÃ VÙNG CỐ ĐỊNH 2017

thay doi ma vung dien thoai

CÁC PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ GIỮ SỐ

Công bố số mới

Khi chuyển đổi mã vùng thì định dạng đầu số gọi và từ thiết bị di động và liên tỉnh sẽ thay đổi. Nên khách hàng cần thời gian để làm quen, doanh nghiệp và tổ chức nên công bố trước lịch thay đổi này cho khách hàng để tránh nhầm lẫn và mất khách hàng.

Sử dụng đầu số 1900

Đầu số 1900 là đầu số toàn quốc cho phép gọi vào không cần có mã vùng, khi thay đổi mã vùng toàn quốc sẽ không ảnh hưởng đến doanh nghiệp và tổ chức. Đầu số 1900 là đầu số gọi vào tính cước người gọi và chiết khấu cho doanh nghiệp.

Sử dụng đầu số 1800

Đầu số 1800 là đầu số miễn phí gọi vào toàn quốc cho phép gọi vào không cần có mã vùng, khi thay đổi mã vùng toàn quốc sẽ không ảnh hưởng đến doanh nghiệp và tổ chức. Khi thay đổi mã vùng chỉ số đích thay đổi còn lại 1800 hoạt động bình thường.

thay doi ma vung dien thoai