Module

Module EX30

EX30 hỗ trợ E1/T1/PRI

  • Tổng Đài Ip S100 and S300 Hỗ trợ
Module EX08

EX08 has 4 onboard module slots and 8 interfaces on the panel.

  • S100 and S300 Supported Model
Module D30

nâng cấp cho tổng đài S100 và S300
Nâng cấp thêm 100 users và 30 cuộc gọi đồng thời
Sử dụng 1 Module cho S100, 2 Module cho S300

O2 Module 2FXO

Module hỗ trợ 2 port FXO đến 2 line bưu điện

S2 Module 2FXS

Module hỗ trợ 2 port FXS đến 2 line thoại Analog

SO Module 1FXS+1FXO

Module hỗ trợ 1 FXS va 1 FXO, tương thíchvới tổng đài MyPBX va card Asterisk. Thực hiện và nhận được cuộc gọi ngay cả khi hệ thống mất nguồn

Module 1 GSM

Module hỗ trợ 1 đường truyền GSM tương thích với tổng đài MyPBX/NeoGate có thể gọi ra ngoài thông qua GSM