DINSTAR GATEWAY

UC100

Giao thức SIP
- 1 GSM
- 1 FXS
- 1 FXO
- T.38 FAX

Gateway UC100 – 1G1S

Giao thức SIP
– 1 GSM
– 1FXS
– T.38 FAX

UC100 - 1S1O

Giao thức SIP
– 1 GSM
– 1 FXO
– T.38 FAX

DAG1000-4S-V221

- 1 cổng WAN, 3 cổng LAN.
- Gọi điện thoại quốc tế bằng thẻ Internet Phone.
- Hoạt động theo chuẩn VoIP tiên tiến nhất sử dụng giao thức SIP.

 • 10/ 100 BASE-TX. - Giao tiếp mạng
 • Cho phép 2 cuộc gọi đồng thời - Chức năng
 • 4 FXS, T.38 FAX, RJ-11 - Giao diện
 • G.711A/ U; G723.1; G.729A/ B; G.168. - Hỗ trợ chuẩn
DAG1000-4O

GIao thức SIP
- Cho phép 2 cuộc gọi đồng thời
- Gọi điện thoại quốc tế bằng thẻ Internet Phone.
- 1 cổng WAN, 3 cổng LAN.

 • 10/ 100 BASE-TX. - Giao tiếp mạng
 • 4 FXO, T.38 FAX. - Giao diện
 • G.711A/ U; G.723.1; G.729A/ B; G.168. - Hỗ trợ
DAG1000-8O

- Giao thức SIP.
- 1 cổng WAN và 3 cổng LAN.
- Gọi điện thoại quốc tế bằng thẻ Internet Phone.
- Hỗ trợ G.711, G723.1, G.729 A/B, G.168.

 • Cho phép 2 cuộc gọi đồng thời - Chức năng
 • 8FXO, T.38 FAX. - Giao diện
 • 10/ 100 Base-TX. - Giao tiếp mạng
DAG1000-8S

- Giao thức SIP.
-Cho phép 2 cuộc gọi đồng thời
- Gọi điện thoại quốc tế bằng thẻ Internet Phone.
- 1 cổng WAN và 3 cổng LAN.
- Hỗ trợ G.711, G723.1, G.729 A/B, G.168.

 • 8FXS, T.38 FAX. - Giao diện
 • 10/ 100 Base-TX. - Giao tiếp mạng
DAG1000-4S4O

- Giao thức SIP.
- Cho phép 2 cuộc gọi đồng thời,
- Gọi điện thoại quốc tế bằng thẻ Internet Phone.
- 1 cổng WAN và 3 cổng LAN.

 • 4 FXS và 4 FXO, T.38 FAX. - Giao diện
 • G.711, G.729 A/ B, G.168. - Hỗ trợ
 • 10/ 100 Base-TX. - Giao tiếp mạng
DAG2000-16S

- Giao thức SIP.
-Cho phép 2 cuộc gọi đồng thời
- Gọi điện thoại quốc tế bằng thẻ Internet Phone.
- 4 cổng LAN.

 • 16 FXS, T.38 FAX. - Giao diện
 • G.711, G723.1, G.729 A/B, G.168. - Hỗ trợ
 • 10/ 100 Base-TX. - Giao tiếp mạng
DAG2000-24S

- Giao thức SIP.
-Cho phép 2 cuộc gọi đồng thời
- Gọi điện thoại quốc tế bằng thẻ Internet Phone.
- 1 cổng WAN và 1 cổng Console..

 • 24 FXS, T.38 FAX. - Giao diện
 • 10/ 100 Base-TX. - Giao tiếp mạng
 • G.711, G723.1, G.729 A/B, G.168. - Hỗ trợ chuẩn
DAG2000-32S

- Giao thức SIP.
-Cho phép 2 cuộc gọi đồng thời
- Gọi điện thoại quốc tế bằng thẻ Internet Phone.
- 1 cổng WAN.

 • 32 FXS, T.38 FAX. - Giao diện
 • 10/ 100 Base-TX. - Giao tiếp mạng
 • G.711, G723.1, G.729 A/B, G.168. - Hỗ trợ chuẩn
DAG2000-8S8O

- Giao thức SIP.
-Cho phép 2 cuộc gọi đồng thời
- Gọi điện thoại quốc tế bằng thẻ Internet Phone.
- 4 cổng LAN.

 • 10/ 100 Base-TX. - Giao tiếp mạng
 • 8 FXS và 8 FXO, T.38 FAX. - Giao diện
 • G.711, G723.1, G.729 A/B, G.168. - Hỗ trợ
DAG2500-48S

- Giao thức SIP.
-Cho phép 2 cuộc gọi đồng thời
- Gọi điện thoại quốc tế bằng thẻ Internet Phone.
- 1 cổng WAN.

 • 48 FXS, T.38 FAX. - Giao diện
 • 10/ 100 Base-TX. - Giao tiếp mạng
 • G.711, G723.1, G.729 A/B, G.168. - Hỗ trợ chuẩn
DAG2500-64S

- Giao thức SIP.
-Cho phép 2 cuộc gọi đồng thời
- Gọi điện thoại quốc tế bằng thẻ Internet Phone.
- 1 cổng WAN.

 • 64 FXS, T.38 FAX. - Giao diện
 • 10/ 100 Base-TX. - Giao tiếp mạng
 • G.711, G723.1, G.729 A/B, G.168. - Hỗ trợ chuẩn
DAG2500-72S

- Giao thức SIP.
-Cho phép 2 cuộc gọi đồng thời
- Gọi điện thoại quốc tế bằng thẻ Internet Phone.
- 1 cổng WAN.

 • 72 FXS, T.38 FAX. - Giao diện
 • 10/ 100 Base-TX. - Giao tiếp mạng
 • G.711, G723.1, G.729 A/B, G.168. - Hỗ trợ chuẩn
DWG2000-1G

- Hỗ trợ 1 cổng SIM GSM/ CDMA/ WCDMA.
- 1 kênh VoIP.
- Hỗ trợ SIM bank/ SIM server.
- 1 cổng WAN và 1 cổng LAN.

 • 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz. - Quad-band GSM
 • 4 x 10/ 100 BASE-TX, RJ-45. - Giao tiếp mạng
 • G.711, G723.1, G.729 A/B. - Hỗ trợ chuẩn
DWG2000E-4G

- Hỗ trợ 4 cổng SIM GSM/ CDMA/ WCDMA.
- 4 kênh VoIP.
- Hỗ trợ SIM bank.
- 1 cổng LAN và 1 cổng kết nối Console.

 • 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz. - Quad-band GSM
 • 4 x 10/ 100 BASE-TX, RJ-45. - Giao tiếp mạng
 • G.711, G723.1, G.729 A/B. - Hỗ trợ chuẩn
DWG2000E-8G

- Hỗ trợ 8 cổng SIM GSM/ CDMA/ WCDMA.
- 8 kênh VoIP.
- Hỗ trợ SIM bank.
- 1 cổng LAN và 1 cổng kết nối Console.

 • 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz. - Quad-band GSM
 • 4 x 10/ 100 BASE-TX, RJ-45. - Giao tiếp mạng
 • G.711, G723.1, G.729 A/B. - Hỗ trợ chuẩn
DWG2000E-B-4G

- Hỗ trợ 4 cổng SIM GSM/ CDMA/ WCDMA.
- 4 kênh VoIP.
- Hỗ trợ SIM bank.
- 1 cổng LAN và 1 cổng kết nối Console.

 • 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz. - Quad-band GSM
 • 4 x 10/ 100 BASE-TX, RJ-45. - Giao tiếp mạng
 • G.711, G723.1, G.729 A/B. - Hỗ trợ chuẩn
DWG2000E-B-8G

- Hỗ trợ 8 cổng SIM GSM/ CDMA/ WCDMA.
- 8 kênh VoIP.
- Hỗ trợ SIM bank.
- 1 cổng LAN và 1 cổng kết nối Console.

 • 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz. - Quad-band GSM
 • 4 x 10/ 100 BASE-TX, RJ-45. - Giao tiếp mạng
 • G.711, G723.1, G.729 A/B. - Hỗ trợ chuẩn
DWG2000F-16G

- Hỗ trợ 16 cổng SIM GSM/ CDMA/ WCDMA.
- 16 kênh voice
- Hỗ trợ SIM bank.
- 1 cổng LAN và 1 cổng kết nối Console.

 • 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz. - Quad-band GSM
 • 4 x 10/ 100 BASE-TX, RJ-45. - Giao tiếp mạng
 • G.711, G723.1, G.729 A/B. - Hỗ trợ chuẩn
DWG2000F-8G

- Hỗ trợ 8 cổng SIM GSM/ CDMA/ WCDMA.
- 8 kênh VoIP.
- Hỗ trợ SIM bank.
- 1 cổng LAN và 1 cổng kết nối Console.

 • 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz. - Quad-band GSM
 • 4 x 10/ 100 BASE-TX, RJ-45. - Giao tiếp mạng
 • G.711, G723.1, G.729 A/B. - Hỗ trợ chuẩn
DWG2000F-B-4G

Gateway DWG2000F-B-16G là một sản phẩm mới mà sử dụng để thực hiện có hiệu quả các quá trình chuyển đổi trơn tru từ PSTN và GSM / CDMA với mạng VoIP.
- 8 kênh GSM
- GSM
- Quad-band 850/900/1800 / 1900MHz
- G.711.G.723.1.G.729A

DWG2000G-32G

Hỗ trợ 32 cổng SIM GSM/ CDMA/ WCDMA.
Với 128 SIM slots
1 kênh VoIP.
Hỗ trợ SIM bank/ SIM server.
1 cổng WAN và 1 cổng LAN.

 • 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz. Quad-band GSM
 • Power, run, hiển thị cường độ tín hiệu. Chỉ số LED
 • 4 x 10/ 100 BASE-TX, RJ-45. Giao tiếp mạng
 • G.711, G723.1, G.729 A/B. Hỗ trợ chuẩn
DWG2000G-B-32G

Hỗ trợ
·SIP
·32 kênh voice
·G.711.G.723.1.G.729A
-Hỗ trợ SIM Bank

SIM BANK 64

● Hỗ trợ NAT
● 64 SIMs
● Nhiều SIM làm việc chung
● Sử dụng với DWG
● Sử dụng với SIM cloud
● Truyền dữ liệu hiệu quả cao
● Khóa/mở khóa SIM từ xa
● Điều khiển dịch vụ từ xa

SIMBANK 128

● Hỗ trợ NAT
● 128 SIMs
● Nhiều SIM làm việc chung
● Sử dụng với DWG
● Sử dụng với SIM cloud
● Truyền dữ liệu hiệu quả cao
● Khóa/mở khóa SIM từ xa
● Điều khiển dịch vụ từ xa