SenCXM

Contact center

Giải pháp Contact Center là giải pháp Bán hàng & CSKH tiếp nhận và quản lý yêu cầu lớn, có khả năng giải quyết nhiều yêu cầu đồng thời từ nhiều kênh.
Nâng cao trãi nghiệm: Trước. Trong. Sau bán hàng.

Khách hàng tiêu biểu

Giải pháp Telesales

Giải pháp Contact Center Telesales Giúp bán hàng qua điện thoại toàn diện, đảm bảo hiệu quả Marketing, Sales tức thời nhanh chóng và bí mật

Giải pháp Customer Service

Giải pháp Contact Center CS là giải pháp chăm sóc khách hàng toàn diện 360, trên tất cả các kênh. Mang lại trãi nghiệm khách hàng tốt nhất

Giải pháp BPO

Giải pháp Contact Center BPO là trung tâm thuê ngoài CallCenter quản lý cuộc gọi, vận hành theo yêu cầu và KPI của doanh nghiệp nhiều yêu cầu đồng thời từ nhiều kênh.

Tất cả Tính năng doanh nghiệp cần

Tổng đài IP

ACD
IVR
Routing Designer
Agent Desktop
Mobile
Dialer

Tích hợp CRM

Salesforce
Zendesk
Slack
Hubspot
Microsoft Dynamics

Call Center

Call Recording
Workforce Engagement
Quality Management
Speech Analytics
Performance Management
Desktop Analytics

Đa kênh

Live Chat
Telephony
SMS Brandname
Zalo OA
Facebook
OTT Apps

Callbot

Auto Dialer
Agent Assistance
Supervisor Assistance
Customer Assistance

Hỗ trợ API

API & SDK
AppConnect Marketplace
Self-Service Hybrid Spaces Security & Compliance

Data Analytics

Lead Scoring
Credit Scoring
Explore
Benchmark

Market Place

Haravan
eSMS
KiotViet
Sapo Web
CNVLoyalty

trãi nghiệm Cloud Contact Center

SenBac cung cấp giải pháp dựa trên nên tảng Cloud mô hình CaaS và SaaS có thể tùy biến theo nghiệp vụ của Doanh nghiệp. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết hơn!