SenBac Group

SENBAC là công ty có trụ sở đặt tại TP Hồ Chí Minh, Chúng tôi thành lập với sứ mệnh ứng dụng nền tảng công nghệ để hỗ trợ cho tổ chức và doanh nghiệp, góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam vươn ra tầm thế giới. SENBAC với đam mê và nhiệt huyết tuổi trẻ mong muốn là nơi quy tụ những tài năng để cùng sáng tạo phát triển nhưng sản phẩm và dịch vụ trên nền tảng công nghệ thông tin mang tầm quốc tế. Nếu bạn có tài năng hãy tham gia cùng chúng tôi để giúp Việt Nam phát triển.

Unified Collaboration Solution

Với nền tảng công nghệ và dịch vụ trên nền tảng Internet chưa lên tầm thế giới đang tăng chi phí và làm mất lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Việt. SENBAC sẽ định hướng phát triển các dịch vụ cao cấp, công cụ giúp Người dùng và Doanh Nghiệp ở Việt Nam nâng cao hiệu quả kinh tế, Tăng khả năng quản lý, Giảm chi phí Viễn thông, Tăng doanh thu, Bán hàng trên nền tảng phần mềm. Với giấc mơ giúp doanh nghiệp Việt Nam có lợi thế cạnh tranh bằng việc áp dụng công nghệ vào kinh doanh, chúng tôi phát triển các nền tảng sau:

  • Tối ưu nền tảng ICT Toàn quốc
  • Ứng dụng Unified Communication
  • Ứng dụng thương mại trên nền tảng Internet

Smart City Ecosystem

Nền kinh tế phát triển phải dựa trên nền hạ tầng phát triển: Giao thông – Năng lượng – Giáo dục – Y tế. Chúng tôi ứng dụng công nghệ để sáng tạo phát triển và giải quyết các vấn đề xã hội và đô thị hóa của Việt Nam hiện nay. Giải pháp công nghệ cho giao thông vận tải – Giải pháp nhà thông minh – Giải pháp cho người dùng dân cư đô thị – Giải pháp căn hộ thông minh giá rẻ – Hệ thống thanh toán điện tử. Với mục tiêu đó chúng tôi cần sự tham gia góp sức của các bạn để phát triển:

  • Hệ thống giao thông thông minh
  • Hệ thống nhà thông minh
  • Hệ thống giáo dục tương lai