THAY ĐỔI MÃ VÙNG CỐ ĐỊNH 2017

THAY ĐỔI MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH

Theo quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 21/11, các tỉnh thành trên cả nước sẽ chuyển đổi mã vùng viễn thông.

Sau khi kết hoàn thành các giai đoạn chuyển đổi sẽ có 30 ngày quay số song song và 30 ngày phát âm thông báo chuyển mã vùng mới. Cần hỗ trợ về duy trong thời gian chuyển đổi vui lòng gọi  chúng tôi.