Thực tập sinh Developer • SENBACSENBAC

Thực tập sinh Developer

Vị trí tuyển dụng

THỰC TẬP SINH DEVELOPER (PHP, MYSQL 5+, LINUX, API)

  • Lương: Thương lượng
  • Địa chỉ: 292 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.
  • Thời gian:  08/06 – 08/12/2020

Job Description - Mô tả công việc

Benefits - Quyền lợi

Requirements - Yêu cầu công việc

“The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.” 

– Steve Jobs –